Privatumo politika

KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDIASKOPAS“, juridinio asmens kodas 124636456, registruotos buveinės adresas Dominikonų g. 11-101, LT-01131 Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas arba mes) tvarko Jūsų asmens duomenis savo veikloje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.:              +37067329136
El. paštas:    info@mediaskopas.lt
Adresas:       Dominikonų g. 11, LT-01131 Vilnius, Lietuva

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis tokiais tikslais:

Tikslas: Duomenų valdytojo paslaugų teikimas

 • Teikdamas paslaugas klientams, Duomenų valdytojas tvarko šiuos klientų ar jų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kita kontaktinė informacija, kiti sutartyje esantys duomenys.
 • Teisinis pagrindas: Teisėtas interesas vykdyti veiklą pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f) punktą (kai tvarkomi kliento – juridinio asmens atstovo asmens duomenys) arba sutartis pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktą (kai tvarkomi kliento – fizinio asmens duomenys).
 • Saugojimo laikas: 10 (dešimt) metų po sutarties galiojimo pabaigos.

Tikslas: Sutarčių sudarymas ir vykdymas

 • Kai Duomenų valdytojas sudaro sutartis su paslaugų teikėjais ar kitais asmenimis, jis tvarko tokius kontrahentų ar jų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kita kontaktinė informacija, kiti sutartyje esantys duomenys.
 • Teisinis pagrindas: Teisėtas interesas vykdyti veiklą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą (kai tvarkomi juridinio asmens, su kuriuo sudaroma sutartis, atstovo asmens duomenys) arba sutartis pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktą (kai tvarkomi fizinio asmens, su kuriuo sudaroma sutartis, asmens duomenys).
 • Saugojimo laikas: 10 (dešimt) metų po sutarties galiojimo pabaigos.

Tikslas: Komunikacija su interneto svetainės lankytojais ir kitais į Duomenų valdytoją besikreipiančiais asmenimis

 • Kai pateikiate užklausą interneto svetainėje pateiktais kontaktais ar kitaip kreipiatės į Duomenų valdytoją, Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, kiti duomenys, kuriuos galite nurodyti kreipdamiesi į Duomenų valdytoją.
 • Teisinis pagrindas: Siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktą (kai kreipiasi fizinis asmuo) arba teisėtas interesas vykdyti veiklą ir/ar užtikrinti kokybę pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą (kai kreipiasi juridinio asmens atstovas).
 • Saugojimo laikas: 12 (dvylika) mėnesių po užklausos išsprendimo dienos.

Tikslas: Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškiai, kvietimai į renginius, panašių paslaugų siūlymas)

 • Siekdamas pateikti Jums pasiūlymus, pakvietimus ar kitą tiesioginę rinkodarą, Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris.
 • Teisinis pagrindas: Sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą arba teisėtas interesas siūlyti panašias paslaugas klientams pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą.
 • Saugojimo laikas: sutarties galiojimo laikotarpis ir 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai po to arba 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai po sutikimo gavimo, kai jis nesusijęs su sudaryta sutartimi.
 • Asmens duomenis galime perduoti naujienlaiškių siuntimo sprendimui.

Tikslas: Socialinių tinklų paskyrų administravimas

 • Kai administruoja savo verslo paskyras socialiniuose tinkluose Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis: unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.
 • Teisinis pagrindas: Sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą arba teisėtas interesas bendrauti su klientais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą.
 • Saugojimo laikas: Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas.
 • Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.
 • Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:
 • „Facebook“ – https://www.facebook.com/Mediaskopas, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • „LinkedIn“ – https://www.linkedin.com/company/mediaskopas-uab/, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

SLAPUKAI
 • Interneto svetainėse https://www.mediaskopas.lt/ ir https://station.lt naudojami slapukai.
 • Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į Jūsų interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti interneto svetainę iš serverio, pagal ją Jūsų kompiuteris ar kitas įrenginys atskiriamas nuo kitų įrenginių. Todėl slapukai užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia ją tobulinti.
 • Būtinieji slapukai yra naudojami automatiškai, be atskiro Jūsų sutikimo, Jums atliekant tam tikrus veiksmus interneto svetainėje. Kiti slapukai (pavyzdžiui, analitiniai, reklaminiai) naudojami tik esant Jūsų sutikimui.
 • Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankyti interneto svetainės puslapiai, praleistas laikas ir pan. Slapukų, kurie naudojami atitinkamoje Duomenų valdytojo interneto svetainėje, sąrašą bei detalesnę informaciją apie juos rasite interneto svetainėje įdiegtame slapukų valdymo įrankyje, pasirinkę „Nustatymai“.
 • Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus, o detalesnės informacijos ieškokite savo naršyklės nustatymuose. Jeigu ištrinsite būtinuosius slapukus ir neleisite jų naudoti savo interneto naršyklėje, kai kurios interneto svetainės funkcijos neveiks tinkamai ir tai Jums gali trukdyti naudotis svetaine.
KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
 • Be to, kas nurodyta šios Privatumo politikos 2 dalyje, mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant

KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
 • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.
KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?
 • Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
 • Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
 • Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
NUSISKUNDIMAI

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai: Lietuvoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/), o kitų ES valstybių narių priežiūros institucijų sąrašą galima rasti Europos duomenų apsaugos valdybos svetainėje: https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt.

ATSAKOMYBĖ

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politika atnaujinta 2024 m. birželio 4 d.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy